[website bouwen] [website ontwerp] [Start]
[AANBOD]
[Algemene Voorwaarden]
[]
[Activiteiten Agenda]
[PERSOONLIJKE ONTWIKKELING]
[PERSOONLIJKE ONTWIKKELING]
[AANBOD]
[WORKSHOPS pag.1]
[WORKSHOPS pag.2]
[WORKSHOPS pag.2]
[WORKSHOPS pag.2]
[PERSOONLIJKE ONTWIKKELING]
[PERSOONLIJKE ONTWIKKELING]
[WORKSHOPS pag.1]
[WORKSHOPS pag.1]
[WORKSHOPS pag.1]
[WORKSHOPS pag.2]
[AANBOD]
[AANBOD]
[]
[Getuigenissen]
[AANBOD]
[PERSOONLIJKE ONTWIKKELING]
[PERSOONLIJKE ONTWIKKELING]
[AANBOD]
[AANBOD]
[Algemene Voorwaarden]
[Algemene Voorwaarden]
[AANBOD]
[]
[Algemene Voorwaarden]
[Contacteer Anne Geerts]
[]
[]
[Contacteer Anne Geerts]
[AANBOD]
[Start]

Algemene voorwaarden

ANNE GEERTS            GSM: 0476/ 89. 80. 06        E-mail: annegeerts @ skynet.be

Inschrijven & afspraken & annulatie regeling

Inschrijven
Voor open danssessies met Anne Geerts 4de zondag/maand in Polariteit,verkortingsstr.55, Gent is vooraf inschrijven niet nodig. Voor andere open sessie: kijk wat expliciet vermeld wordt zeker als het door anderen georganiseerd is.

Vooraf inschrijven is steeds nodig voor reeksen en workshops. Wij noteren de inschrijvingen in volgorde van betaling. Na betaling krijg je een bevestiging van inschrijving per e-mail. Zorg dus dat wij jou kunnen contacteren per email en telefonisch. Wanneer een cursus volzet is leggen we een wachtlijst aan.

Betalen gebeurt altijd voor aanvang workshops/open lessen/reeksen.

Betalen door overschrijving op BE94 063 1063778 14 van Anne Geerts. Alle tarieven voor particulieren, zelfstandigen (zzp'ers), zijn vermeld in de agenda. Factuur alleen op eigen naam en adres. Gelieve bij inschrijving meteen de juiste gegevens (naam, adres, BTW-nr) te mailen.

Korting geldt voor wie tijdig betaalt. Dit wil zeggen wij ontvangen het geld voor de vermelde kortingsdatum (zie website of cursusfolder).  Zo niet betaalt u de rest bij.

Indien op het laatste moment nog een plek vrij is en je toestemming kreeg om aan te sluiten betaal je cash bij aanvang van de cursus. dan geldt uw aanmelding als inschrijving en ben je eveneens gehouden aan ondzerstaande annulatie  voorwaarden


Verantwoordelijkheid bij deelname


Je volgt de lessen op eigen verantwoordelijkheid. Mensen die in behandeling zijn (fysiek of psychisch), medicatie of drugs nemen, dienen dit op voorhand te melden aan de lesgever. Bij aanvang van sommige workshops vragen we dit schriftelijk te bevestigen bij de start. Je kan jezelf verzekeren bij Ethias als amateur sporter.


 Vijf Bijzondere Bepalingen:

1.De deelnemer verklaart tijdens deelname aan een cursus in goede gezondheid te zijn: fysiek, emotioneel en mentaal in staat fysieke, mentale en psychologische oefeningen te doen. Deelname aan een (dans)oefening of toepassing van een methode is geheel vrijwillig, en voor volledige verantwoording van de deelnemer.


2. Wij werken niet met opdrachtgevers/deelnemers met psychiatrische aandoeningen waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige reacties gebeuren of waarvan dit bekend is, tenzij de workshop/sessie onder verantwoordelijkheid van een arts of psychiater gebeurt. De opdrachtgever/deelnemer dient van tevoren te melden dat zo'n reactie mogelijk is. Anne Geerts is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van deze informatie.


3. Wij behouden ons het recht om deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de les/workshop/reeks belemmeren of bemoeilijken, uit te sluiten van verdere deelname aan de les/workshop/training, gelet op het belang van de overige deelnemers. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelnamekosten onveranderd.


4. Wanneer de deelnemer besluit om tijdens de activiteit op eigen initiatief te vertrekken, is hij/zij dit verplicht te melden aan Anne Geerts en is teruggave van het cursusgeld uitgesloten.


5.  De deelnemer is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van de deelnemers of docenten of de gebouwen en/of faciliteiten waar de les/workshop/training gehouden wordt.


Annuleren

  

  • Wanneer een reeks/workshop waarvoor u inschreef door ons geannuleerd wordt, betalen wij uw inschrijvingsgeld volledig terug. U wordt door ons verwittigd.  Tenzij u reservaties maakte voor logies, daar gelden de annulatiekosten van de verblijfslocatie. daar zijn wij niet verantwoordelijk voor: lees dus goed de flyer  (vb. reis la Gomera!)
  • Als je zelf een cursus annuleert, dan moet dat schriftelijk (e-mail of brief). Zo niet gaan we ervan uit dat je aanwezig zal zijn.
  • Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de cursus in BelgiĆ« betaal je 20% administratiekosten met een minimum van 15 euro.
  • Bij latere annulering of als je niet verwittigt, blijf je ons het volledige cursusbedrag verschuldigd.
  • Vind je voor aanvang van de cursus zelf iemand die je plaats kan innemen. Verwittig ons dan tijdelijk en dan betaal je enkel 15 euro (25 euro op workshops van minimum 2 dagen) als bijdrage in de administratiekosten.
  • Zetfouten in prijzen en data in publicaties op “danshetleven” kunnen niet worden ingeroepen als argument voor annulering na de start van een cursus of voor een weigering om het werkelijke cursusbedrag te betalen

Dans het leven