Start
AANBOD
Algemene Voorwaarden

Activiteiten Agenda
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
AANBOD
WORKSHOPS pag.1
WORKSHOPS pag.1
WORKSHOPS pag.1
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
WORKSHOPS pag.1
WORKSHOPS pag.2
WORKSHOPS pag.1
WORKSHOPS pag.1
WORKSHOPS pag.2
AANBOD
AANBOD
AANBOD
Getuigenissen
Link
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
PERSOONLIJKE ONTWIKKELING
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden
Algemene Voorwaarden
AANBOD
AANBOD

Contacteer Anne Geerts

Contacteer Anne GeertsDans het leven

ANNE GEERTS            GSM: 0476/ 89. 80. 06        E-mail: annegeerts @ skynet.be

Bemiddelen

Misverstanden, onverwerkte emoties, verschil in communicatiestijlen kunnen behoorlijk in de weg zitten als er afspraken gemaakt moeten worden. Zeker als elk overtuigd is van zijn eigen gelijk en de onderliggende belangen/behoeften niet gezien of gehoord worden. Een mis-verstaan wordt dan een conflict.


Een erkend bemiddelaar is meerzijdig partijdig dwz de belangen van alle partijen zijn even belangrijk. Hij/zij voorkomt dat een conflict escaleert en begeleidt het communcatieproces zodat er weer dialoog ontstaat en de betrokken partijen zelf een oplossing vinden voor hun conflict.


Bemiddelen is een proces in 3 fasen:

- wat de gezamenlijke vraag is,

- welke onderliggende belangen/behoeften meespelen om

- tot een duurzame gezamenlijke oplossing te komen die alle  

  partijen recht aandoet. Dit wordt vastgelegd in een EOT of

  ouderschapsplan dat gehomologgerd wordt.


Bemiddelingsprincipes:

- Verantwoordelijkheid opnemen

- Vrijwillig deelnemen

- Vertrouwelijkheid

- Transparant


Voordelen van bemiddeling:

- kostenbesparend

- verkleint de kans op escalatie

- bevordert dialoog om lastige onderwerpen te bespreken

- samen als ouders zorgen voor kinderen na de scheiding

- behartigt de belangen van de kinderen

- samen zelf tot oplossingen komen, ook langere termijn

- concrete afspraken worden vastgelegd

- zonder rancune, een nieuwe weg gaan

Nuttige links:
http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/bemiddeling http://www.mediation-justice.be/nl/

Anne Geerts is erkend bemiddelaar in Familiale Zaken en in Sociale Zaken:


Bemiddeling in Familiale Zaken gaat over:

- echtscheiding

- nieuw samengestelde gezinnen

- broers en zussen en hulpbehoevende ouders

- samenwonenden

- herbekijken van een eerdere bezoekregeling

- erfeniskwesties samen oplossen

- ...


Bemiddeling in Sociale Zaken:

- conflicten op de werkvloer tussen leidinggevende en medewerkers, in teams, tussen afdelingen, in groepen met grote diversiteit, bij langdurig zieken, bij burn-out en ontslag, ongewenste intimiteiten, pesterijen. Meer infoAnne: "Ik heb zelf een echtscheiding met onderlinge toestemming meegemaakt. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is om "onaffe zaken" af te ronden. Conflicten zie ik als groeikansen in autonomie en verbinding. Het zijn momenten waarop we kleur moeten bekennen, eerlijk moeten zijn met onszelf en nagaan wat en hoe we willen investeren en communiceren. Niet het verschil is het probleem, wel de manier waarop we hier al dan niet kunnen mee omgaan. Ik kan de dialoog faciliteren. Echter ieder heeft inhoudelijk zijn eigen keuzes te maken."