[website maken] [website bouwen] [Start]
[AANBOD]
[Algemene Voorwaarden]
[]
[Activiteiten Agenda]
[PERSOONLIJKE ONTWIKKELING]
[PERSOONLIJKE ONTWIKKELING]
[AANBOD]
[]
[]
[]
[PERSOONLIJKE ONTWIKKELING]
[WORKSHOPS pag.1]
[WORKSHOPS pag.2]
[WORKSHOPS pag.1]
[WORKSHOPS pag.1]
[WORKSHOPS pag.2]
[AANBOD]
[AANBOD]
[AANBOD]
[Getuigenissen]
[Link]
[PERSOONLIJKE ONTWIKKELING]
[PERSOONLIJKE ONTWIKKELING]
[Algemene Voorwaarden]
[Algemene Voorwaarden]
[Algemene Voorwaarden]
[AANBOD]
[AANBOD]
[]
[Contacteer Anne Geerts]
[]
[Contacteer Anne Geerts]
[Start]
[]
[]
[]

Anne Geerts is erkend bemiddelaar in Familiale Zaken en in Sociale Zaken:


Bemiddeling in Familiale Zaken gaat over:

- echtscheiding

- nieuw samengestelde gezinnen

- broers en zussen en hulpbehoevende ouders

- samenwonenden

- herbekijken van een eerdere bezoekregeling

- erfeniskwesties samen oplossen

- ...


Bemiddeling in Sociale Zaken:

- conflicten op de werkvloer tussen leidinggevende en medewerkers, in teams, tussen afdelingen, in groepen met grote diversiteit, bij langdurig zieken, bij burn-out en ontslag, ongewenste intimiteiten, pesterijen. Meer infoAnne: "Ik heb zelf een echtscheiding met onderlinge toestemming meegemaakt. Uit ervaring weet ik hoe belangrijk het is om "onaffe zaken" af te ronden. Conflicten zie ik als groeikansen in autonomie en verbinding. Het zijn momenten waarop we kleur moeten bekennen, eerlijk moeten zijn met onszelf en nagaan wat en hoe we willen investeren en communiceren. Niet het verschil is het probleem, wel de manier waarop we hier al dan niet kunnen mee omgaan. Ik kan de dialoog faciliteren. Echter ieder heeft inhoudelijk zijn eigen keuzes te maken."  

Misverstanden, onverwerkte emoties, verschil in communicatiestijlen. dit alles kan behoorlijk in de weg zitten als er afspraken gemaakt moeten worden. Zeker als de belangen en verzoeken niet gehoord worden en alle energie gaat naar ruzie maken in plaats van naar oplossingen vinden om verder te kunnen gaan in het leven.


Om te voorkomen dat een conflict escaleert is het soms nodig om een erkend bemiddelaar bij te halen. Een bemiddelaar is meerzijdig partijdig dwz de belangen van alle partijen zijn even belangrijk. De bemiddelaar faciliteert de dialoog, begeleidt het communcatieproces om de partijen zelf tot een oplossing te laten komen.


Bemiddelen is een proces in 3 fasen:

- wat de gezamenlijke vraag is,

- welke onderliggende belangen/behoeften meespelen om

- tot een duurzame gezamenlijke oplossing te komen die alle  

  partijen recht aandoet. Dit wordt vastgelegd in een EOT of

  ouderschapsplan dat gehomologgerd wordt.


Bemiddelingsprincipes:

- Verantwoordelijkheid opnemen

- Vrijwillig deelnemen

- Vertrouwelijkheid

- Transparant


Voordelen van bemiddeling:

- kostenbesparend

- verkleint de kans op escalatie

- bevordert dialoog om lastige onderwerpen te bespreken

- samen als ouders zorgen voor kinderen na de scheiding

- behartigt de belangen van de kinderen

- samen zelf tot oplossingen komen, ook langere termijn

- concrete afspraken worden vastgelegd

- zonder rancune, een nieuwe weg gaan

Nuttige links:
http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/bemiddeling http://www.mediation-justice.be/nl/

  

  

Gestalttherapie

ANNE GEERTS            GSM: 0476/ 89. 80. 06        E-mail: annegeerts @ skynet.be

Dans het leven